www.sanvean.se                   

 

 

Auktoriserade översättningar

från svenska till bosniska, kroatiska, serbiska

 

 

Sonja Bjelobaba är auktoriserad translator från svenska till bosniska, kroatiska och serbiska. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation. Denna ges av Kammarkollegiet efter att översättaren genomgått särskilda prov med mycket högt ställda kunskapskrav. En auktoriserad translator arbetar under lagstadgad tystnadsplikt, följer vedertagna yrkesetiska regler och har rätt att bestyrka översättningar med officiell stämpel.
Kontakta mig gärna för rådfrågning och offert per e-post eller telefon


Sonja Bjelobaba je ovlašteni prevodilac sa švedskog na bosanski, hrvatski i srpski. Ukoliko Vam je potreban savjet ili prijevod, javite se mailom ili telefonom.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

tel. 073-657 61 24

mail bjelobaba.sonja@gmail.com

 

adress

Karl Gustavsgatan 47

411 31 Göteborg